งานปั้น​ Ocean world
งานปั้นฉากและตัวละครสัตว์​ใต้ท้องทะเล​ ด้วยดินน้ำมันเพื่อประกอบฉากการแสดง