เรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้การนับภาพแล้วเขียนเป็นเลขอารบิคและเลขไทย จากจำนวน 1-10 วันนี้พี่โฟกัสใช้สมาธิมาก เพราะต้องเขียนทั้งเลขไทยและเลขอารบิก วันนี้ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการเขียนหนังสือและฝึกสมาธิและการคิดซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา