อิ่มบุญเก็บของใช้ส่วนตัวไปบริจาค
ของที่ไม่ใช้อยู่ในสภาพดีก็ส่งต่อให้คนอื่น ๆ ได้ใช้
เพื่อให้เรียนรู้ในการของการแบ่งปัน จะทำการเก็บและเคลียของที่ไม่ใช้ ที่อยู่ในสภาพดี เพื่อส่งต่อให้กับคนอื่น ๆ ทุก ๆ 3 เดือน