ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เรียนรู้ชื่อภาษาอังกฤษของส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้และพืช
วันนี้หลังจากที่พี่โฟกัสได้เรียนรู้ภาษา อังกฤษออนไลน์กับครู CJ วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของดอกไม้เเละต้นไม้ พอเรียนเสร็จพี่โฟกัสก็รีบไปหาต้นดอกหญ้ามาปลูกในกระถางแล้วก็นำคำศัพท์ส่วนต่างๆของดอกไม้ต้นไม้ที่เพิ่งเรียนมาคุยกับแม่ เพื่อทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา