พี่โฟกัสเขียนชื่อ-นามสกุลและชื่อเล่นค่ะ
กิจกรรมฝึกเขียนหนังสือ
เย็นนี้นี้หลังจากรับประทานอาหารเย็น เสร็จที่โฟกัสก็มาที่กระดานมาก็เขียนชื่อ-นามสกุลชื่อเล่นของตนเองควรจากที่เคยเรียนมา

by ศรีไพร on Sep 09, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page