ตรวจแปลง
กิจกรรม​ตรวจแปลงมะม่วงของพ่อ ว่าผลผลิตโตหรือยัง​
เดินตรวจแปลงมะม่วง​อินทีรย์ ของพ่อ​
ชื่อพันธุ์​มะม่วงหงส์​  ดูว่ามีแมลงอะไรบางที่อยู่ในแปลงมะม่วง​