รายละเอียดงาน My way #5
งาน My Way ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ทุกท่านที่สนใจ เราอาจจะมีการถ่ายทอดสด ซึ่งสามารถติดตามได้ที่กลุ่ม Homeschool network ใน facebook 

 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมงาน มี 3 ขึ้นตอนคือ 
 

 

 

1. อ่านรายละเอียดการจัดงาน 
 
2. โอนเงิน ลงทะเบียน (ค่าอาหาร ค่าสถานที่และที่พัก) 
 
3. กรอกใบลงทะเบียน 
 
การลงทะเบียนจะปิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมครบ 350 คน  

ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดการจัดงาน 

 
1) งาน My Way ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 2 ชั่วโมง (https://www.facebook.com/pg/chiangdaoyouthcamp) พิกัด google map https://goo.gl/maps/vNtwwDuntCL2 
 
2) รายละเอียดการเดินทางด้วยรถสาธารณะ สามารถเช็คได้ที่นี่   ทางทีมงานไม่ได้จัดเตรียมรถบริการ แต่ได้จัดทำ ฟอร์ม ที่ทุกท่านสามารถประกาศ ใส่รายละเอียดการเดินทางของท่าน เพื่อติดต่อนัดหมายผู้ร่วมงานจากครอบครัวอื่นไปพร้อมกันได้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kAyEVEmWlfMpwqhvqPyYmFRJuBk3dK465uZ4kieFIZY/edit?usp=sharing หรือประกาศนัดหมายในกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/1856663007944287/
 
นอกจากนี้ท่าน ยังอาจจะใช้ app LILUNA:ลิลูน่า ในการเดินทางได้ andriod https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devster.liluna&hl=th หรือ iOS https://itunes.apple.com/th/app/liluna/id1183471298?l=th&mt=8
 
3) ค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาร่วมงานได้ ทางทีมงานจึงคิดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดเป็นอัตราเหมาตลอดงาน โดยเป็นค่าอาหาร 5 มื้อ ค่าที่พักและสถานที่โดย คิดอัตรา ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 400 บาท ค่าใช้จ่ายนี้เราเก็บทุกคน รวมถึงทีมที่จัดงานด้วย ปีนี้เราได้เงินสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเงินที่เหลือจากครั้งที่แล้ว หากท่านต้องการให้มีงานเช่นนี้อีกในอนาคตหรืออยากช่วยสนับสนุนให้การจัดงานราบรื่นขึ้น  สามารถสบทบทุนโอนเงินมากกว่าอัตราที่ระบุไว้ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
 
4) ที่พัก ทางค่ายเชียงดาว มีโรงนอนรวม จำนวน 2 โรง สามารถรองรับได้ประมาณ 80 คนและมีเต็นท์ให้ผู้เข้าร่วมแต่มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือท่านที่สะดวกนำเต็นท์มาเอง ใช้เต็นท์ของตัวเอง เพื่อครอบครัวที่ไม่สะดวกจริง ๆ สามารถใช้เต็นท์ของทางค่าย ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ท่านยังสามารถพักกับโรงแรมใกล้เคียงได้ตามอัธยาศัย 

 
5) ร่างกำหนดการและกิจกรรมในงาน 

 

Free time คือ เวลาว่าง ที่เพื่อน ๆ สามารถ ช่วยเสนอหรือจัดกิจกรรมขึ้นได้ 
ตลอดงาน เด็ก ๆ สามาถวิ่งเล่นเสรี กลางป่าเขา เล่นน้ำลำธาร เล่นได้ตามใจคิด :) ใกล้ ๆ มีบ่อน้ำแร่ให้แช่ตัว 
 
6) เกี่ยวกับการจัดงาน งาน My Way จัดขึ้นโดยกลุ่มพ่อแม่ที่ทำบ้านเรียน พวกเราร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เราไม่ใช่ผู้จัดงานมืออาชีพ พวกเราจัดการศึกษาให้ลูกไปด้วย ทำมาหากินไปด้วยไปพร้อม ๆ กับการจัดงานไป จึงอาจมีข้อบกพร่องบ้าง เราอยากให้ทุกท่านมาร่วมจัดงานไปด้วยกัน เพื่อความสะดวก พวกเราส่วนหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่ จึงได้จัดหาสถานที่ กำหนด วันและโครงสร้างกิจกรรมไว้ส่วนหนึ่ง ยังมีส่วนที่ว่างไว้ให้ทุกคนได้ช่วยเติมเต็ม มีงานบางอย่างที่เราคิดว่าสำคัญ แต่ยังไม่มีคนร่วมทำ ท่านสามารถลงชื่อเพื่อช่วยงานในส่วนนั้นได้ หรือมีงานบางอย่างที่เราคิดไม่ถึง กิจกรรมที่ท่านคิดว่าดี อยากให้มีในงานสามารถ เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมของเด็กโต (ช่วงประถม) และยังต้องการทีมเก็บสื่อทั้งที่เป็นรูปภาพ คลิบวีดีโอเผื่อเผยแพร่ หรือ live เนื้อหาความรู้จากงาน ถ้าผู้ปกครองท่านใดมีความสามารถและยินดีช่วยเหลือตรงนี้ช่วยแจ้งเราด้วยครับ ตารางโครงสร้างกิจกรรมและงานต่าง ๆ จะอยู่ที่นี่  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKoURmFFjT1_phr9R_DXgooD4lNrDynSS8YeLEC5vX0/edit?usp=sharing

 
7) อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มใน facebook เพื่อ update ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ https://www.facebook.com/groups/1856663007944287/
 
8) การลงทะเบียนจะปิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมครบ 350 คน  

 

ขั้นตอนที่ 2  โอนเงินลงทะเบียน (ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) 

รายละเอียดการโอนเงิน 
 
*** ท่านสามารถโอนได้มากกว่าที่ระบุ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเช่นนี้ขึ้นอีก ***

กรุณาโอนเงินลงทะเบียน (ค่าอาหาร ที่พักและสถานที่) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 -60 ปี) 600 บาท 
 
เด็ก (4-14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 400 บาท 
 
เด็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีใช้จ่าย
 
 
เพื่อความสะดวกขอแนะนำให้ท่านโอนเงินมีเศษสตางค์ที่คิดว่าจะไม่ซ้ำใคร เช่น 500.13 เป็นต้น
 
เมื่อโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งยอดเงินและวันที่โอนได้ในใบลงทะเบียน 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบลงทะเบียน (หลังจากโอนเงินแล้ว) 


เราจะคอย update รายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ที่ https://www.facebook.com/mywaykids/posts/1499540460153285 

แล้วพบกันที่เชียงดาวครับ