งานบ้าน​ : ตากผ้า
ช่วยแม่ตากผ้า​ โดยเฉพาะเสื้อผ้าเล็กๆของตนเองและน้อง
ฝึกความรับผิดชอบ​ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง​ และจิตอาสา