Artwork : The S animals
หลังจากแยกกลุ่มสัตว์​ ตามพยัญชนะ​ A-Z  แล้วจับฉลากตัวพยัญชนะ​ อะลีจับได้​ S​ จึงวาดรูปสัตว์​ที่ขึ้นต้นด้วยตัว​ S​ คือ​ Spider, Snail, shark, seahorse, squirrel, shrimp และ​ starfish 

by Ali Bros on Jul 15, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง