ตีไข่
ไข่เจียวฝีมือของหนูเอง
แบบฝึกหัดวัยนี้ คือ การช่วยตีไข่ เพื่อจะทอดไข่เจียว อ่านเจอในนิทานแล้ว เมื่ออยากลองทำดู ก็ต้องให้ลงมือทำ สำหรับเด็กวัยอนุบาลฝึกง่ายๆ ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่ง ครัวอาจจะเลอะเทอะไปบ้าง แต่ได้กิจกรรมทำร่วมกันอย่างสนุกสนานแน่นอน