"นายช่างพศิน"
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วัยแห่งการเลียนแบบ ไม่ว่าผู้ใหญ่จะหยิบจับอะไรก็อยากจะลงมือช่วยไปหมด จะมีอะไรน่าสนุกไปกว่าการได้ลงมือทำด้วยตัวเอง
กิจกรรม : นายช่างพศิน
 
ว่ากันว่าถ้าเราอยากให้เด็กใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้มากเท่าไร ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่อย่างเราจะใจถึงแค่ไหน
ในการอนุญาตให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง โดยปราศจากความกังวลที่มากเกินไป
หากเราทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูในสิ่งที่เขาสนใจ สายตาแห่งการเรียนรู้จะจ้องไปที่สิ่ง ๆ นั้น 
และเกิดการจดจำ เมื่อได้ลงมือทำ ความจำนั้นจะถูกนำออกมาใช้
การลองผิดลองถูก และการกะน้ำหนักมือ หรือการออกแรง 
  • เกิดทักษะในการใช้งานอุปกรณ์งานช่าง
  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • เกิดความภาคภูมิใจเมื่อทำงานสำเร็จ
ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด ๆ เด็ก ๆ ควรได้รับวิธีการใช้งานที่ถูกต้องก่อนการใช้งานจริง และมีผู้ใหญ่คอยดูแลและแนะนำตลอดการใช้งาน 
 
พัฒนาการ : รู้จักเครื่องมือและวิธีการใช้งานที่หลากหลายและเข้าใจมากขึ้น มีความอยากรู้อยากลองซึ่งบางครั้งก็เอาหนังสือที่เคยอ่านมาเปิดดูประกอบก้บการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ มีการดัดแปลงอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เอากรวยมาต่อกับท่อ drain น้ำ ทำเป็นเครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น ถือเป็นการใช้จินตนาการที่สร้างสรรค์และเป็นการเล่นบทบาทสมมุติในอีกรูปแบบหนึ่ง
 
การส่งเสริม : แม้จะยังใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้เวลาที่พบเจอการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ มีการให้กำลังใจและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง