ประดิษฐ์ของเล่น : ส่องโลกใต้ทะเล
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ของเล่นชิ้นใหม่ที่ทำด้วยตัวเอง
กิจกรรมนี้ทีเคชอบมาก ตั้งใจวาดรูประบายสี
ตัดกระดาษ รู้จักระมัดระวังและมีสมาธิ
ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์