เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ : Day 3
เลโก้รถแข่ง
เรียนรู้การวางโปรแกรมให้รถเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็ว-ช้าตามที่กำหนด