เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ : Day 4
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
การขับเคลื่อนล้อ 6 ล้อ โดย 4 ล้อหน้าจะเดินข้ามสิ่งกีดขวาง
ทีเคต่อตามแบบได้ถูกต้อง ขั้นตอนที่ไม่มีแบบให้ดู(มีแต่ภาพ)ก็จะหยิบชิ้นส่วนให้ครบก่อนแล้วค่อยต่อ มีต่อผิดช่องบ้างแต่สามารถสังเกตุและแก้ไขได้เอง ในท้ายคาบเรียนได้ออกแบบของเล่นเองต่อเลโก้เป็นกังหันและต่อลูกข่างเล่นแข่งกับเพื่อน