กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (ผีเสื้อจรวดลายพราง)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของผีเสื้อจรวดลายพราง และ การเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

จุดเริ่มต้น ผู้เรียนเริ่มเลี้ยงหนอนผีเสื้อจรวดลายพราง

(ดูแล) โดยการให้อาหาร หนอนจรวดลายพราง พืชอาหารคือ ดอกพุดซ้อน

(คอยสังเกต) การเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ โดย ดูการเจริญเติบโต ดูการเปลี่ยนระยะ จนเข้าเป็นดักแด้ และพัฒนาไปเป็นผีเสื้อ

(จดบันทึก) ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

  • เริ่มเลี้ยงหนอนผีเสื้อจรวดลายพราง วันที่ ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๕
  • หนอนใกล้เข้าดักแด้ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  • หนอนเป็นดักแด้ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
  • กลายเป็นผีเสื้อจรวดลายพราง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(รอคอย) ผีเสื้อออกมาจากดักแด้ ดูผีเสื้อพึ่งปีกให้แห้ง สังเกตหนวด ตา ปากม้วนๆ ปีก และ ขาของผีเสื้อ

เมื่อกลายเป็นผีเสื้อก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของหนอนผีเสื้อ ทำให้ได้เห็นได้สัมผัสแบบใกล้ชิด ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงและจดบันทึก ช่วยฝึกวินัยในการดูแลและให้อาหารทุกวัน