ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนโฮมสคูลกับเขตการศึกษาและสมาคมบ้านเรียนไทยร่วมกับรุ่งอรุณ
จากที่เคยมีเปิดโครงการ โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ มีหลายคนถามเข้าไปยังสมาคมบ้านเรียนไทยว่า จดกับเขตกับสมาคมฯแตกต่างกันอย่างไร ทางสมาคมได้ชี้แจงไว้อย่างเข้าใจง่ายๆ ดังนี้
มีคนถามว่า จดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับจดกับสมาคมฯตามโครงการฯรุ่งอรุณ มันต่างกันยังไง ? ผมตอบง่ายๆดังนี้...นะครับ

(1) จดกับเขตฯได้เงินค่าอุดหนุนรายหัวตามที่ สพฐ.กำหนดไว้ แต่จดกับสมาคมฯ ไม่ได้รับเงินค่าอุดหนุนฯ เพราะ รุ่งอรุณ ไม่ได้ตั้งเบิก(ตามข้อตกลงกับสมาคมฯ)
(2) จดกับเขตฯอาจจะต้องรอขั้นตอนโน่นนี่นั่นช้าหน่อย แต่จดกับสมาคมฯไม่ต้องรอ เพราะสมาคมฯเข้าใจ และไม่เรื่องมากเหมือน(หลายๆ)เขตพื้นที่ฯ
(3) จดกับเขตฯอาจต้องทำความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนฯ การวัดและประเมินผล กันพอสมควร ถ้าเข้าใจตรงกันได้ก็ดีไป แต่ถ้าเห็นไม่ตรงกัน ก็จะต้องอธิบายความกันไปเรื่อยจนกว่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นที่มาในการสร้างความเบื่อหน่ายให้กับครอบครัว ส่วนจดกับสมาคมฯ ปัญหานี้ไม่มี เพราะเราเข้าใจหัวอกพ่อ-แม่เป็นอย่างดี ไม่งั้นจะมาทำโครงการฯนี้ทำไม !
(4) จดกับเขตฯ หลายๆเรื่องหลายๆกรณี ยืดหยุ่นไม่ได้เลย จนบางครั้งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้ง แต่จดกับสมาคมฯ ถ้ามีปัญหาใด เราหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย(คือฝ่ายพ่อ-แม่ ฝ่ายสมาคมฯ และฝ่ายรุ่งอรุณ)ตลอดในทุกๆเรื่อง ภายใต้บริบทพื้นฐานที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
 
คงประมาณนี้แหละครับ ส่วนที่เหมือนกันก็คือ ได้วุฒิ(ใบ ป.พ.)ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ เหมือนกันทุกประการ ส่วนคุณภาพผู้เรียนจะมีมากน้อยแค่ไหน เพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเป็นสำคัญ สมาคมฯและรุ่งอรุณ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่เป็นจริงของแต่ละครอบครัว อันเกิดจากการกำหนดร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย.....
หวังว่า คงจะพอเข้าใจ และช่วยให้แต่ละบ้านตัดสินใจได้ว่า จะจดแบบไหนดี....นะครับ/.

* เพิ่มเติมส่วนของผมเองในส่วนของความไม่สะดวกบางประการในการจดทะเบียนกับสมาคมฯ คือต้องเข้าร่วมประชุมตามนัด 1-2 ครั้งที่กรุงเทพมหานคร

** ส่วนเงินค่าอุดหนุนรายหัวเริ่มต้นที่ประมาณ 7-8 พันบาทต่อปี

by Unnop on Mar 21, 2014

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page