ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย
ในนี้ มีเอกสาร 2 ชิ้นที่ช่วยให้ท่านเขียนรายงานการเรียนรู้โดยครอบครัว (สำหรับส่งสำนักงานเขตการศึกษา) ได้ง่ายขึ้น 

1. ตารางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. ตัวอย่างรายงานระดับปฐมวัยบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

******************
ตัวอย่างรายงานเล่มนี้ เป็นการเขียนรายงานเป็นปีที่ 2 ซึ่งผมคิดจะเอาขึ้นตั้งแต่ปีแรก แต่หลังจากส่งให้เจ้าหน้าที่ดู แล้วยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข ไม่สมบูรณ์ คิดว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เลยไม่ได้เอาเผยแพร่ รายงานปีนี้ที่เผยแพร่เป็นตัวอย่าง จนท. เขตยังไม่มี feedback กลับมา แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางได้แล้ว เพราะในรายงานมีส่วนสำคัญดังนี้ 

1 . ตารางประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ทาง ศน. สุภา จากสำนักงานเขตการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำไว้ให้ (ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ) ตารางนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บ้านเรียนสื่อสารกับ จนท.ได้อย่างคุ้นเคย เพราะรูปแบบจะคล้าย ๆ กับที่ จนท. ใช้ประจำในการประเมินเด็กปฐมวัย ซึ่งผมแนะนำให้ download ที่นี่ และนำไปแปะในรายงานได้เลย  ซึ่งรายงานปีที่แล้วไม่มีส่วนนี้ทำให้ดูไม่สมบูรณ์ในสายตาเจ้าหน้าที่ 

หลังจากข้อ 1 ไปแล้ว เป็นความคิดของผมเอง ถูกผิดอย่างไรผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าในรายงานมันควรจะมีคือ

2. ตัวรายงานได้ให้รายละเอียดว่า เราได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรบ้าง เป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร  เล่าให้เห็นว่าตรงไหนเป็นไปตามแผน ตรงไหนไม่เป็นไปตามแผน เพราะอะไร 

3. ตัวรายงานมีการ check list ว่าคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ (ดังตารางที่ 6.1) พร้อมทั้งมีบันทึก/หลักฐานการเรียนรู้/ร่องรอยการเรียนรู้ ซึ่งผมใส่ไว้ในภาคผนวก  ในความเห็นผม ทำให้รายงานสั้นกระชับอ่านง่าย หากผู้อ่านต้องการหลักฐานยืนยันสามารถพลิกไปตรวจสอบได้

ที่เหลือผมว่าไม่มีอะไรมากก็เป็นเรื่องสรุป มีตรงไหนที่คิดว่าจะปรับปรุงหรือปีหน้าจะวางแผนไว้อย่างไร 

ส่วนเทคนิคที่ผมใช้ในการเขียนรายงานคือ เอาแผนการจัดการศึกษามาปรับให้เป็นรายงาน ใส่หัวข้อที่ควรจะมีให้ครบ ช่วยทำให้ง่ายขึ้นครับ 

ส่วนใครที่มองหาวิธีการเขียนแผนระดับปฐมวัยแนะนำที่นี่ครับ 


by Patai on May 12, 2015

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page