เรื่องเล่าโฮมสคูล

โง่-ฉลาดพอกัน
by Paintfa บน Jun 12, 2019

การมองเด็กของคุณ​คือจุดเริ่มต้นของการสอน
by Kung บน Jul 04, 2019

ทั้งหมดนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆ นะคะ เราว่าพ่อแม่ที่ทำโฮมสคูล สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด (อย่างน้อยอันนี้สำหรับตัวเองนะคะ) ก็คือเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก

เรื่องเล่าการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนำทาง
by Tita บน Apr 12, 2019