ประกาศ HomeschoolNetwork.org Version 1.5 beta
ฟีเจอร์สำคัญมากกก วันนี้สามารถเพิ่มกลุ่มประสบการณ์เองได้แล้ววันนี้ โดยกรอกชื่อกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องการใหม่ได้เลย
1. สามารถเพิ่มกลุ่มประสบการณ์เองได้แล้ว โดยกรอกชื่อกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องการใหม่ได้เลย
 
2. แก้ไข Look and Feel ใหม่ เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ ให้ดูสวยงาม อ่านง่าย สะอาดตา
 
3. แสดง hashtag ที่เกี่ยวข้องของบทความนั้น
 
4. ลดการแสดงซ้ำซ้อนของบทความ ในกลุ่มร่องรอยการเรียนรู้เดียวกัน ในหน้ารายงานร่องรอยการเรียนรู้
 
5. สามารถกำหนดรูป avatar เองได้ กรณีที่ระบบไม่สามารถแสดง avatar ได้