โรงเรียน หรือโฮมสกูลดี 2
เปลี่ยนผ่าน แปรเปลี่ยน
โรงเรียน หรือโฮมสกูลดี 2

ตัวฉันเองไม่ได้ยึดว่า ลูกจะต้องโฮมสกูลไปตลอด หากมีอย่างอื่นที่ลูกอยากทำ เราก็สนับสนุน ตามที่ทำได้ เอาที่เหมาะกะลูก กะครอบครัว เราไม่เครียด 

ที่สำคัญ เมื่อลูกอยากไป รร เราได้เตรียมอะไรให้เขาบ้าง
หลังจากที่มอง รร และระบบไม่ดีอยู่พักใหญ่ คิดว่าทุกอันก็ไม่มีอะไรดีพร้อม อยู่ที่ว่าแต่ละช่วงชีวิต เรามีโจทย์อะไร ช่วงแรก ไม่มี รร ที่ตอบโจทย์ และลูกก็ไม่อยากไป ก็เลยเฉยๆ แต่ตอนหลัง ลูกคนเล็กไม่อยากไป ไปแล้วก็ชอบ ก็เรียนรู้ว่า เราต้องให้ลูกลองในสิ่งที่เขาไม่ชอบบ้าง แต่ก็อยู่ในสายตาของเรา ว่าไม่เป็นอันตรายต่อลูก และที่ไม่ชอบนั้นเพราะอะไร ซึ่งก็จากที่ตื่นสาย ทำอะไรตามความชอบ เขาก็รู้ว่าที่เคยไม่ชอบ ไม่อยากชิมนั้น ก็อร่อยได้เหมือนกัน เราก็เป็นกำลังใจให้ โฮมสกูลแบบสอนน้อย หรือไม่สอนนี่ เข้าระบบก็ต้องปรับตัวเยอะ แต่เด็กๆก็ยืดหยุ่นกว่าผู้ใหญ่ ทุกวันนี้ หลงลุกจากที่นอนก่อนเพื่อน รู้สึกว่าจะได้อะไรเพิ่มจากรร หลายอย่าง

การอยู่ร่วมกันกับเด็กๆ ครู ป้า น้า ใน รร เล็กๆ ทะเลาะกับเพื่อนบ้าง ครูดุบ้าง เป็นอะไรที่ไม่อยาก ทั้งหมดนี้ ทำให้เขาเรียนรู้ ได้มากกว่าการเรียนคนเดียว สองคน แต่พ่อแม่ก็ต้องเป็นกลาง มองถึงชีวิตข้างหน้าที่หากไม่มีเราแล้ว เขาจะดำรงชีวิตอย่างไร ในโลกแห่งความเป็นจริง
[พิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้]