การเรียนรู้เกิดขึ้นเอง เมื่อแรงบันดาลใจมากพอ
การเรียนรู้เกิดขึ้นเอง เมื่อแรงบันดาลใจมากพอ

หลังฟังนิทานธรรม วิทยุสังฆทานธรรมจบ หมิงบอกว่า ไม่อยากเกิดเป็น พรหม แม่ถามว่า อ้าวทำไมล่ะลูก หมิงบอกว่าเพราะ พรหม นั้นมีหลายชั้น บางชั้นก็ยาวถึง เจ็ดร้อยกัปป์ กลัวว่าจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้า เพราะตอนนี้มีพระโพธิสัตว์รอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีก ห้าร้อยยี่สิบพระองค์ แม่สงสัยว่าไปอ่านจากไหน หมิงบอกว่าอ่านจากอินเตอร์เน็ต หมิงบอกอีกว่า เป็นพระอินทร์ก็เป็นยาก พระพุทธเจ้าเคยเป็นอยู่ชาติหนึ่ง แม่ก็รู้มาเหมือนกันว่า พระอินทร์นั้นเป็น ตำแหน่ง 
ส่วนพระโสดาบัน เกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ไม่ตกนรกแน่นอน แม่เสริมว่า เป็นพระโสดาบัน ต้องยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ยึดถือตัวตน และศีลห้าต้องบริสุทธิ์ โดยเฉพาะข้อสี่ ที่นอกจากไม่พูดปด แล้วก็คือ ไม่พูดหยาบ เพ้อเจ้อ ส่อเสียดๆ พี่หงอายุสิบห้า บอกว่าทำยาก

เมื่อเอ่ยเรื่องของพระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่หมิงจะมีเรื่องเล่า ลงลึกรายละเอียดของเรื่องนั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่ไปค้นจากอินเตอร์เน็ต หาอ่านจากหนังสือและอื่นๆ

เล่าสู่กันฟัง เพราะตอนเล็กๆแม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย เรื่องราวพระพุทธเจ้า ยังคงเป็นเรื่องที่น้องหมิงอายุสิบสอง เริ่มสนใจตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ที่ถามแม่ว่า ทำไมพระองค์เป็นกษัตริย์แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติ ออกบวช