โรงเรียน หรือโฮมสกูลดี 3
เปลี่ยนผ่าน แปรเปลี่ยน
โรงเรียน หรือโฮมสกูลดี 3

พ่อแม่ที่จะโฮมสกูลลูก ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่า
เลือกโฮมสกูลลูกเพราะอะไร
ฉันเองเลือกจากได้รับฟังเรื่องราวการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟที่สวยงาม อ่านหนังสือโฮมสกูลของแม่ส้ม มีโอกาสรู้จักครูบาอาจารย์ อีกหลายท่านที่โฮมสกูลลูก ซึ่งแต่ละบ้านก็ทำไม่เหมือนกันเลย อยู่ที่ความเป็นของพ่อแม่ด้วย เท่าที่สังเกต ตัวตนของเด็กๆ ก็สะท้อนความเป็นของพ่อแม่ในบ้านนั้น
แต่รูปแบบที่คิดว่าดี ไม่ว่าจะวอลดอร์ฟ โฮมสกูล หรืออะไร ไม่สำคัญเท่า คนสอน คนนำพา มิฉะนั้นแล้ว ก็เป็นแค่รูปแบบ

เวลาไปทำงาน เจอว่า ในสังคมกระแสหลัก ก็จะมองวุฒิการทำงานเป็นหลัก แม้คนที่โฮมสกูลมีความรู้จะเท่าเทียมหรือมากกว่า หากไม่มีใบเบิกทาง ความเชื่อถือ ก็จะต่างกัน ไปถึงจุดหนึ่งค่าตอบแทนก็ต่างกัน นอกสียจากว่าจะมีอะไรที่แตกต่างจริงๆ เพื่อนโฮมสกูลจึงยังต้องมีเครือข่าย อิงอาศัย คนที่มีวุฒิอยู่ดี ดังนั้น หากเด็กโฮมสกูลมีความสามารถเฉพาะคัว เฉพาะทางอยู่สูง เขาก็พึ่งตัวเองได้อยู่ เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญของการพึ่งตัวเอง

ส่วนตัว ดิฉันคิดว่า ลุกๆยังคงต้องอยู่ในสังคม พบเจออะไรที่หลากหลาย จึงต้องเตรียมเขาในเรื่องการปรับตัว การปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ที่สำคัญเขาต้องรู้จักตัวเอง คือเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้จักคลี่คลายตัวเองเมื่อมีทุกข์ และ "ให้" เป็น แต่ถ้าพ่อแม่ทำได้ เด็กก็ทำได้ค่ะ

นอกจากนี้ หากเขาพร้อมจะเรียน เขียน อ่าน ก็ต้องไปสู่โรงเรียน โลกกระแสหลักได้ เพราะความรู้บางอย่าง เคยในยินเด็กโฮมสกูลที่บอกว่า บางวิชา รร ทำได้ดีกว่า เธอจึงกลับไปเรียนใน รร อีก แต่่เวลาไปต่อในกระแสหลัก ก็ต้องยอมรับว่า เด็กโฮมสกูลอาจช้ากว่า รร บ้าง ก็ต้องเสริมหรือช่วยเขาด้วย

ถึงวันนี้ ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมา เพราะเราไม่เคยเสียอะไร มีแต่ได้ การล้มลุกคลุกคลาน ความไม่สมบูรณ์ ของทุกอย่าง โดยเฉพาะโรงเรียน และผู้คน ความพร่อง ให้อะไรมากมาย แล้วก็ขอบคุณ โอกาส และ ความเต็ม ที่มอบความหมายให้ชีวิตได้เท่าเทียมกัน ไม่ยึดติด ไม่แบ่งแยก มองปัจจุบัน 

สิ่งทำให้เราสบาย ไม่เครียด ลงตัวทั้งเรา และลูกก็อันนั้นแหละ เดินสายกลางค่ะ