เรียนภาษาไทยแบบ Hand Heart Head
การเรียนภาษาไทย
สอนแบบ Hand Heart Head 
ฐานใจ กาย และความคิด

เทอมนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนภาษาไทย ที่หมิงกลับมามีสีเลอะเสื้อ แล้วบอกว่ามาจากการเรียนภาษาไทย อีกวันหนึ่ง หลงมีแบบฝึกหัดมาให้ช่วยทำด้วย
เป็นการละเล่นของไทยหลายอย่าง แต่ที่เห็นปารีชาถือเล่นคือ คือกะละเจาะรู ระบายสีร้อยด้วยเชือก อีกคาบหนึ่งก็ เห็นเด็กๆง่วนระบายสีธงไตรรงค์ เนื่องจากเด็กๆเรียนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก จึงต้องใส่เรื่องวัฒนธรรมไทยไปกับภาษาซึ่งเป็นของคู่กัน

หลงอายุเก้าขวบ แต่เพิ่งเข้าเรียนได้สองเทอม ให้ช่วยตอบคำถามที่น่าสนใจ เขียนเรียงความว่า การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ในอดีตและปัจจุบัน ต่างกันอย่างไร แต่หมิงบอกว่าไม่ต้องช่วย หมิงเลือกทำเองทั้งหมด

แม่อ้อยบอกว่าน้องเคทชอบเรียนแบบนี้ แม่นุชเองก็ประทับใจ ที่คุณครูสามารถคิดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำ ใช้สมองอย่างเดียว หากเราย้อนไปเป็นเด็ก คาบเรียนที่จดจำได้ คือคาบที่เราได้ใช้สัมผัส ทั้งรูป รส กลิ่น แสง สี เสียง เช่นคาบที่ฟังเพลง ชิมอาหาร ทำอะไรที่สนุกสนาน ได้ใช้มือ ใช้ใจ ใช้หัว

การเรียนเรื่องแมลงในวิชาวิทย์เทอมนี้ ครูจึงพาไปเรียนที่สวนป๋าเปรมฯ หมิงจดชื่อแมลง เพื่อนมาเลย์สองคนคือ อนุชาถ่ายรูป อนุจจรีบันทึกภาพ

ต้องขอบคุณแม่อ้อย แม่ปุ๋ม ครูทุกคนที่ฟังความรู้สึกเด็กๆ และพ่อแม่ แม้ซันไชน์โฮมสกูลเพิ่งเดินได้ไม่กี่ก้าว ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็น รร ที่พ่อแม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

น้ามดที่มาทำงานวิจัยบอกว่า ที่นี่เหมือนบ้าน ไม่เป็นทางการ เด้กกล้าพูด กล้าคิด ครูมีเวลาที่จะรอฟังคำตอบจากเด็ก อันไหนที่ลูกไม่เข้าใจ เมื่อแม่บอก ครูก็เสียสละเวลาตอนเย็นช่วยสอน จนเด็กสามารถทำโบรชัวร์โฆษณาธุรกิจตัวเอง เห็นครูที่มีเด็กๆล้อมรอบ พูดคุยด้วย ก็คิดว่า ครูที่เด้กรัก กล้ากอดนั้นหายากกว่าครูที่เก่ง แต่ไม่มีใครกล้ากอด หรือป่าว