การบ้านวิชา Humanities
การบ้านวิชา Humanities

เทอมนี้หมิงเรียนเรื่องอาณาจักรกรีกโบราณ หลักสูตรที่หมิงเรียนเป็นหลักสูตรจากอังกฤษ ที่ตอนแรกแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเหมาะกะเด็กไทยไหม แต่เมื่อเรียนไปกะลูก ก็เจอว่าการตั้งโจทย์ในแบบฝึกหัดของเขาน่าสนใจ ที่เด็กต้องมาหาความรู้เพิ่มจากอินเทอร์เน็ต หนังสือมีคำบรรยายมาก แต่ไม่มาก โจทย์ที่เจอคือ หมอปั้นแบบกรีก กับกาน้ำแสตนเลสในบ้านต่างกันอย่างไร ให้อธิบายว่าหากเกิดในยุคนั้น จะเลือกเป็นพลเมืองเอเธนส์ หรือสปาร์ต้าเพราะเหตุใด
คำถามหลังนี้ ทำให้หมิงเขียนภาษาอังกฤษด้วยสำนวนตัวเอง หนึ่งย่อหน้า จากที่ไม่เคยเข้า รร มาก่อน และเพิ่งมาเรียนได้ครบหนึ่งปี หลังจากพูดได้ ก็อ่าน เขียนได้

ให้เขียนข่าวตอนที่สปาร์ต้ากับเอเธนส์รบกัน โดยสมมุติว่าคุณเป็นนักข่าวของ นสพ ที่เข้าไปทำข่าวยุคนั้น และให้สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับสงครามนั้นด้วย โดยขั้นต้น เขาให้เขียน ความคิดหลัก พาดหัวใหญ่ พาดหัวรอง และเขียนมาสาม คอลัมน์ ซึ่งขยาย มาจากการตอบคำถาม สามหัวข้อก่อน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ใช้ก็ให้เขียนเอง

การให้เด็กเขียนหัวข้อ คำถามก่อนจะเห็นที่มา ของการเขียนข่าว และ การที่เราจะเขียนแบบสัมภาษณ์ ก็ต้องเข้าไปหาบุคคลที่อ้างอิงได้ หมิงเลือกนายพลที่เกี่ยวข้อง และจากการค้นคว้าก็เจอว่าอินเตอร์เน็ตมีทุกอย่าง ข้อมูลเยอะ มีทั้งแบบที่เขียนเป็นภาษาเด็ก ภาษาทางการ ภาษาเด็กจะง่ายหน่อย 

คำถามที่ลึก ทำให้ได้คำตอบ มิติการเรียนรู้ที่น่าสนใจ การช่วยเหลือจากครูและพ่อแม่จะช่วยขยายมุมมองของเด็กด้วย การช่วยลูกทำการบ้านทำให้มีคำแนะนำให้ครู และ รร ช่วยเติมเต็มกิจกรรมที่หายไปเช่น เราควรพาเด็กไปปั้นหม้อที่สทิงพระ ที่พี่หงเคยไป เขาให้เด็กปั้นภาชนะดินเผา และเผาให้ด้วย ไม่งั้นเด็กก็ไม่ได้ฟิลล์ของคนโบราณที่ทำของใช้เอง ข้อเปรียบเทียบระหว่างกาน้ำที่ทำใน รง กับการทำของใช้เองจะชัดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุนทรียะจากงานศิลปะด้วย

จากการทำงานชิ้นนี้เราได้รู้จักชื่อสงคราม ชื่อนายพล ชีวประวัติ และความเกี่ยวข้องของเขากับสงครามนี้ ความคิด ความเป็นไปของสปาร์ต้า เปอร์เซีย เอเธนส์

การตั้งคำถาม ทำให้เราสามารถแต่งคอลัมน์ออกมาได้ เช่น สาเหตุของสงคราม ทำไมสปาร์ต้าชนะ กรีกแพ้ได้อย่างไร

เมื่อเช้านี้แม่ตั้งคำถามเพิ่มว่า สงครามนี้เกิดจากอะไร เพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ และตัวเขาเอง เปรียบเทียบกับอยุธยาและสมัยนี้ สงครามเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก หรือน้อย แล้วต่างกันไหมกับในปัจจุบัน เด็กทั้งสามช่วยกันคิด เจอว่าเป็นความโลภ ความอยากได้ อยากได้แหล่งอาหาร อยากได้เมืองบริวาร บางครั้ง สงครามก็เป็นเรื่องของคนไม่กี่คน ความโกรธ การเลือกข้าง เพื่อเอาตัวรอด เป็นต้น

แล้วในตัวเรามีความโลภ ความอยาก ความโกรธไหม
[พิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้]