เริ่มต้นทำ homeschool #5 การค้นพบตนเอง

บางคนคิดว่าคนจะมาทำบ้านเรียนได้ก็ต้อง "ค้นพบตนเอง" ได้ก่อน หรือบางคนก็คิดว่าจะมาทำบ้านเรียนเพื่อจะได้ "ค้นพบตนเอง" ได้เร็ว

คำถามหนึ่งที่เด็กๆ โดนถามกันบ่อยคือ ค้นพบตนเองได้อย่างไร หรือกระทั่ง ถนัดแนวไหน วันก่อนอเล็กซ์เพื่อนพี่เข้มมาเล่าว่ามีคนมาถามว่าจะค้นพบตนเองได้อย่างไร ...คือเค้าอยากให้ลูกค้นพบตนเองตั้งแต่ 2 ขวบ?

เริ่มต้นทำ homeschool #5

การค้นพบตนเอง
บางคนคิดว่าคนจะมาทำบ้านเรียนได้ก็ต้อง "ค้นพบตนเอง" ได้ก่อน หรือบางคนก็คิดว่าจะมาทำบ้านเรียนเพื่อจะได้ "ค้นพบตนเอง" ได้เร็ว

คำถามหนึ่งที่เด็กๆ โดนถามกันบ่อยคือ ค้นพบตนเองได้อย่างไร หรือกระทั่ง ถนัดแนวไหน วันก่อนอเล็กซ์เพื่อนพี่เข้มมาเล่าว่ามีคนมาถามว่าจะค้นพบตนเองได้อย่างไร ...คือเค้าอยากให้ลูกค้นพบตนเองตั้งแต่ 2 ขวบ?

เด็กบ้านเรียนหลายๆ คนเล่าว่า ยังไม่เห็นจะค้นพบตนเองอะไร และหลายๆ คนก็เปลี่ยนแนวไปตามจังหวะชีวิต

มีบางคนเหมือนกันที่อาจจะยึดโยงอยู่กับแนวทางใดแนวทางหนึ่ง จะด้วยอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะเปลียนแปลงไม่ได้ แม้แต่พ่อแม่บ้านเรียนหลายบ้านที่คิดว่าลูกค้นพบตนเองได้แล้ว หรือมีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งชัดเจนแล้ว แต่ก็มักจะเผื่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีอุบัติหตุในชีวิตให้ทำสิ่งที่เคยทำมาตลอดไม่ได้ หรือกระทั่งความเปลี่ยนแปลงทางใจที่อยากจะก้าวไปในด้านอื่น ทิศทางอื่นๆ ก็เป็นสิ่งที่ยังทำได้ เป็นไปได้ หลายๆ คนก็มักจะสนับสนุนให้ลูกๆ มองด้านอื่นหรือเรียนรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมด้วยซ้ำ

การค้นพบตนเอง ในความหมายของความถนัดด้านใดด้านหนึ่งตามกรอบของอาชีพการงานหรือมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบสุดท้ายครับ และการค้นพบตนเองได้เร็วหรือช้าก็ไม่ได้สร้างข้อได้เปรียบใดๆ ในสังคม หรือกระทั่งไม่ได้รับรองว่าคนคนนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ...อ้อ ประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ก็อีกคำ แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ในความหมายทั่วๆ ไปมักจะหมายถึงร่ำรวยเงินทอง

และการทำบ้านเรียนหรือ homeschool ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่ "ค้นพบตนเอง" ได้แล้ว หรือมาทำเพื่อจะได้ค้นพบตนเอง

โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันคนคนหนึ่งอาจจะค้นพบความถนัดได้หลายด้าน รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต ซึ่งสามารถนำมาประกอบรวมกันเป็นตัวตนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าที่จะถูกแช่แข็งหยุดนิ่งอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างเส้นทางชีวิตได้มากมายหลากหลาย มากเกินกว่าที่จะจำแนกด้วยคณะหรือรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมากกว่าชนิดของงานที่มีอยู่แล้วในโลก เราสามารถสร้างสรรวิชาใหม่ๆ งานใหม่ๆ ขึ้นมาได้ตลอดเวลา จากตัวตนที่เติบโตขึ้นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องค้นพบตนเองภายใต้เงาของสิ่งที่เคยมีมาก่อนแล้ว

คนถามว่าลูกถนัดแนวไหน หรือค้นพบตนเองแบบไหน
ผมก็ตอบว่าสำหรับตอนนี้ พี่เข้มก็ออกแนวยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งใหม่ๆ ได้ดี ขณะที่น้องครามออกแนว perfectionist ชอบแนวเป๊ะ ...เท่านั้นเอง

ต้นฉบับ https://www.facebook.com/HomeUnschool/posts/2393799764004785