แบบฟอร์มเขียนแผนบ้านเรียน ฉบับอัพเดท เมษายน 2562
แบบฟอร์มนี้เป็นของ "เครือข่ายบ้านเรียนไทย"  โดยได้รวมเอาใบปะหน้าทั้ง 2 ใบและแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนเอาไว้แล้ว เป็นการเรียบเรียงหลังจากที่มีเพื่อนๆ ไปส่งแผนที่เขตในปีนี้มาแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
 
- ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
https://www.facebook.com/pg/THIslamicHomeSchool/photos/?tab=album&album_id=2672082702808956
 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
https://www.facebook.com/pg/THIslamicHomeSchool/photos/?tab=album&album_id=2676059915744568
 
- ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (1-3) และตอนปลาย (4-6)
https://www.facebook.com/pg/THIslamicHomeSchool/photos/?tab=album&album_id=2676639692353257
 
แบบฟอร์มนี้เป็นของ "เครือข่ายบ้านเรียนไทย" 
โดยได้รวมเอาใบปะหน้าทั้ง 2 ใบและแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนเอาไว้แล้ว
เป็นการเรียบเรียงหลังจากที่มีเพื่อนๆ ไปส่งแผนที่เขตในปีนี้มาแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
 
ข้อมูลจากเพจ บ้านเรียนอิสลาม

by KusalinTl Nasreen on Apr 30, 2019

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page