แบบฟอร์มเขียนแผนบ้านเรียน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
คลิปอธิบายการเขียนแผนแบบกลุ่มประสบการณ์ และแบบฟอร์มแผนบ้านเรียน ฉบับอัพเดท พฤศจิกายน 2563
คลิปอธิบายการเขียนแผน https://youtu.be/kGVxGDIhT9Y 
 
แบบฟอร์มแผนบ้านเรียน
************************
 
🏡 ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun New https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/
 
🏡 แบบฟอร์มแผน กรุณาเลือกช่วงชั้น
 
1 - แผนอนุบาล (ปฐมวัย)
 
2.1 - ประถมจัดใหม่ (ยังไม่เคยทำบ้านเรียน)
 
2.2 - ประถมจัดต่อเนื่อง (เคยทำบ้านเรียนปฐมวัย)
 
3.1 - มัธยมจัดใหม่ (ยังไม่เคยทำบ้านเรียน)
 
3.2 - มัธยมจัดต่อเนื่อง (เคยทำบ้านเรียนประถม)
 
🏡 หนังสือมอบอำนาจการเป็นผู้จัดการศึกษา
 
🏡 หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
 
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

by KusalinTl Nasreen on Apr 30, 2019

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง