บทความการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดโฮมสคูล
เป็นบทความที่น่าอ่านมากสำหรับผู้ทำโฮมสคูล ผู้อยากเริ่มต้นทำโฮมสคูล และผู้สนใจทั่วไปค่ะ โดยเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยประสบการณ์การจัดโฮมสคูลของประเทศต่างๆ (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) จึงมีข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างขอบเขตและกฎหมายของประเทศ (และรัฐ) ต่างๆ และข้อคิดเกี่ยวกับโฮมสคูลที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ[break]

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ค่ะ
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap1.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap2.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap3.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap4.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap5.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap6.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap7.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_appen.pdf

by Unnop on May 29, 2012

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page