Blog

ขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ข้อมูลในการสำรวจเชิงปริมาณแบบ online

by Weeraphon on Jul 30, 2012

เรื่องของปริมณฑลสาธารณะในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแนวคิดระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล ซึ่งขณะนี้กำลังทำ IS หรือ Independent Study โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์อนาคตของระบบการศึกษาแบบโฮมสคูลในสังคมไทย

Links แบบสอบถาม

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHJrNnVyUktzMmJ0Y3VjTUlCWFBFLVE6MQ


คำชี้แจงแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อศึกษาวิเคราะห์เว็บไซต์โฮมสคูลเน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี (www.homeschoolnetwork.org) ในฐานะที่เป็นปริมณฑลสาธารณะ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาโฮมสคูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาส

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
บันทึกหลังการอ่านหนังสือ "โลกทั้งใบเรียนได้ไม่รู้จบ"

by Patai on Jul 29, 2012

ผ่านมา 1 - 2 เดือนแล้วสินะ ที่เริ่มรู้สึกว่าลูกตัวเองเป็นเด็ก Home school จากการที่เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกันทยอยเข้าโรงเรียนกันหมด ผ่านไปไหนก็มีแต่คนถาม ร้านข้าวที่สั่งประจำก็ถามประจำ ได้ความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนซะที -*- จริง ๆ ก็ไม่อยากรู้สึกแบบนี้เท่าไหร่ (รู้สึกว่าตัวเอง Home school ลูก) เพราะเอาจริง ๆ ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จดทะเบียนได้ มองไปเด็กฝรั่งแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีใครเข้าโรงเรียน ส่วนใหญ่เค้าก็เข้าที่เดียวใกล้ ๆ ป.1 เข้าใจว่าทางยุโรปและอเมริกา การศึกษาในระบบก็เริ่มที่ ป.1 ทำให้รู้สึกว่า ทางบ้านเราและเอเชียเหมือนจะเอาลูกเข้าระบบเร็วมาก
[break]

ว่าไปผ่านไปแค่ ไม่กี่เดือนก็ได้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แรงกดดันของสังคม

by Apinya on Jul 24, 2012

ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง เด็กตามธรรมชาติ 
เขียนโดย จอห์น บี ทอมสัน, ทิม คาน, มิลเดรด มาเชเดอ, ลิน โอลฟิลด์, มิเชลา คึกเกลอ และโรแลน มิกแฮน เขียน วิศิษฐ์ วังวิญญู แปล
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีและอยากแนะนำ คือ เพื่อเข้าใจเด็กมากขึ้น เพราะว่าเด็กไม่ว่าจะเชื้อชาติใดชนชาติใด ก็มีความต้องการพื้นฐานเเละพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจเหมือนกัน ต้องการความรักและความเข้าใจวัยของพวกเค้า แต่ว่าสังคมยุคสมัยเปลี่ยนไปบางทีบางครั้งเด็กเหมือนไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนโตเร็วเกินไป ต้องเรียนรู้ในเรื่องหนัก ๆ เกินวัย เช่น อ่านเขียนตั้งเเต่พัฒนาการยังไม่ถึงขั้นนั้น ทุกคนชอบภาพที่สวยงาม อ่านออกเขียนได้ยิ่ง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
รูปแบบการทำโฮมสคูล

by Unnop on Jul 23, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการทำโฮมสคูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ วิถีชีวิต แนวคิด และสถานภาพของแต่ละครอบครัว ขอรวบรวมเท่าที่ทราบและนึกออกมาเล่าไว้ (เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ถึงมัธยมปลาย) เพราะข้อนี้ถือเป็นคำถามยอดฮิตที่คนทำโฮมสคูลหรือคิดจะทำโฮมสคูลต้องการทราบเป็นอันดับต้นๆ ทีเดียว[break]

การทำโฮมสคูลแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย จัดไปได้ตามต้องการของครอบครัว อาจจะมีจดหมายมาเรียกตัวเมื่ออายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียน (7 ขวบ) และอาจจะต้องเสียค่าปรับ (แต่ไม่รู้ว่าเคยมีใครต้องจ่ายจริงไหม เท่าที่เจอยังไม่มี) ต้องการวุฒ

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ

by Unnop on Jul 23, 2012

ขณะนี้ทางโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับสมาคมบ้านเรียนไทย กำลังเตรียมการเปิดรับการจดทะเบียนจัดการศึกษาบ้านเรียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณ

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกับ สมาคมบ้านเรียนไทย

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การเปิดรับจดทะเบียนนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน

๓. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓.๑ ช่วยรองรับการศึกษาที่หลากหลายของกลุ่มบ้านเรียน
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาที่หลากหลายมีคุณภาพ
๓.๓ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

                พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๕
                เริ่มดำเนินงาน     ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๕

๕. คณะทำงาน

ประ
Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
ภาษาของหนู 2

by Suppakrit on Jul 12, 2012

น้องจ๋า                                     น้อง จ๋า น้อง                                   ร้องไห้ทำไม                                   ดูน้ำมูกไหล                                   เช็ดให้ดีดี                                     น้อง จ๋า น้อง                                   หยุดร้องเร็วซี                                   จะให้ทอฟฟี่                                   น้องพี่ยิ้มเร็ว  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
เรื่องเล่าวันเยี่ยมบ้าน

by Tita on Jul 09, 2012

วันนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่เขตการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผอ.อนุบาลกระบี่ คุณครูระดับปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมบ้านนำทางสำหรับการดูแลติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับก่อนประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ คณะฯมากันทั้งหมด 8 คน (บ้านอันใหญ่โตเลยต้องนั่งคุยกันในสวน) หลักๆ ก็มาพูดคุยกับตัวเด็ก และดูร่องรอยการเรียนรู้ค่ะ

[break]

จริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรมาก ยังไม่ใช่การประเมินปลายปีเพื่อผ่านระดับชั้น เป็นแค่เยี่ยมชมและติดตาม เพื่อพูดคุยปรึกษากันเฉยๆ เช่น ถ้าเรามีเรื่องอะไรอยากจะให้ทางเขตฯ หรือศึกษานิเทศก์ ช่วยเหลือแนะนำเพิ่มเติม ก็แจ้งเค้าได้ หรือเค้าดูแล้วอาจจะมีแนวทางการสอนอะไรเพิ่มเติมก็จะ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
บทอาขยาน สู่การเรียนรู้

by Suppakrit on Jul 09, 2012

 เป็นตัวอย่างของการนำ บทอาขยาน ที่ เราเคยคิดว่าไม่น่าอ่าน ไม่น่าสนใจ มาขยาย เพื่อ ให้สามารถ นำมาเป้นสื่อ เครื่องมือ ในการเรียนรู้ได้  โดยสามารถ บูรณาการได้  ในมิติและระดับ ต่างๆ  ตามแต่ความพร้อมของ พ่อแม่ และ ลูกครับ

ศุภกฤต 


บทอาขยาน
สู่การเรียนรู้
  
โดย
ชาตรี   สำราญ   [break]

  

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 
ชื่อหนังสือ                            บทอาขยาน  สู่การเรียนรู้
ผู้เขียน                                    ชาตรี  สำราญ
จัดพิมพ์โดย                          มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
                                                สำนักงานชั่วคราว
                  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
ภาษาของหนู 1

by Suppakrit on Jul 09, 2012

 เป็นตัวอย่างสำหรับ การที่ พ่อ แม่  จะนำอ่าน  ฝึกเขียน   อ่านเพื่อสร้าง จินตนาการ  วาดรูปประกอบ หรืออื่น ๆ ได้ มากมาย
ทำเป็นเล่ม เป็นหนังสือเล่มเล็ก ที่มีเพียงเล่มเดียวในโลก  เก็บสะสม ไว้ดูตอนโต ก็ได้ครับ

ศุภกฤต
 
ภาษาคุณหนู
 
ชาตรี   สำราญ
 
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม  วิชาภาษาไทย
เรื่องคำคล้องจอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4[break]
 
 

 
ชื่อหนังสือ                            ภาษาคุณหนู
ผู้เขียน                                    นายชาตรี   สำราญ
ISBN                                     974-8018-67-9
ผู้จัดพิมพ์                               โรงเรียนบ้านบาโด   อ.เมือง   จ.ย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
เริ่มต้น แค่คิดก็หนาวแล้ว

by Preedawan on Jul 07, 2012

        เคยได้ยินแนวคิดของการทำโฮมสคูลมาตั้งแต่ยังไม่มีลูก รู้สึกว่าน่าสนใจมาก และคิดว่าอยากทำให้ลูกบ้าง แต่เมื่อสนใจและศึกษามากขึ้น ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ยิ่งอ่านหนังสือครูส้ม ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถ และไม่มี resource เจ๋งๆแบบนั้น ความคิดผลุบๆโผล่ๆอยู่หลายรอบจนลูกโตเข้าโรงเรียนได้หลายปีแล้ว แต่ความคิดนั้นก็ไม่เคยหายไปไหน คอยวนเวียนทวงถามเหมือนเงา แต่เราก็หลีกเลี่ยงมาตลอด ด้วยความกลัว ความไม่รู้ และความรู้สึกไม่อยากรับผิดชอบ [break]

        มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสคุย กันในวงสนทนากับเพื่อนที่เชียงราย ในวงนั้นมีอาจารย์ชาญเดช ซึ่งทำโฮมสคูลให้ลูกสาววัย preteen ชื่อน้องอะไรก็จ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...