Blog

ปมเขื่องในอดีตของฉัน

by Unnop on Oct 13, 2012

"โรงเรียน" สิ่งที่ได้รับ คือ งานเลี้ยงรุ่นรำลึกถึงโรงเรียนและเรื่องเก่าๆ

เลี้ยงรุ่นพรศิริกุล
 
ต่อเนื่องจาก บ้านเรียนเพื่อลูกหรือเพื่อพ่อแม่ แล้วเลยเถิดไปเรื่องเล่าปมของตัวเองกัน https://www.facebook.com/groups/homeschoolnetwork/permalink/390945444309468/ เลยเล่าบ้าง ไหนๆ ก็เล่าแล้วไม่อยากให้มันหายไป ก็เลยขอเล่ากันเป็นบทความเลยละกัน
สำหรับคำถาม "เรื่องการออกมาทำโฮมสคูลให้ลูกนี้ สนองความอยากของพ่อแม่หรือว่าตั้งใจทำเพื่อลูกกันแน่" เป็นคำถามที่โอเคนะ ถ้าใช้ตรรกะเดียวกับที่ว่า "การส่งลูกไปโรงเรียนนั้น เพื่อสนองความต้องการของพ่อแม่หรือเพื่อลูกกันแน่" แต่จุดประสงค์การทำโฮมสคูล (homeschool) อ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
ทำงานศิลปะประดับบ้านด้วยฝีมือลูกกัน

by Patai on Oct 12, 2012


ผู้ปกครองหลายท่านคงเคยให้ลูกเล็ก ๆ วาดรูปลงสีต่าง ๆ แล้วสุดท้ายผลงานออกมามืด ๆ ดำ ๆ ดูแล้วไม่ค่อยมีกำลังใจอยากให้ลูกทำอีกหรือเปล่าครับ คิดว่าเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะช่วยให้เราอยากทำผลงานต่าง ๆ กับลูกมากขึ้น
[break]
เทคนิคนี้น่าจะใช้ได้ดีสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป (หรือแล้วแต่เด็ก)

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เฟรมเปล่า
                 2 – 3 เฟรม เผื่อไว้เลอะทั้งทีทำหลายอันหน่อย (ขึ้นอยู่กับสมาธิของเด็กด้วย) สำหรับขนาดเลือกโดยดูจากผนังบ้านว่าอยากจะประดับรูปไว้ตรงไหน มีพื้นที่เท่าไหร่ แล้วก็เลือกเฟรมให้เหมาะกับพื้นที่ที่อยากประดับผลงานลูก ดูรูปการจัดวาง เฟรมได้ที่นี่ครับ เผื่อจะ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แนวคิดสำคัญในการจัดทำและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการศึกษาของครอบครัว (Home School)

by กฤดาภรณ์ on Oct 12, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน

มีความแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาอย่างในโรงเรียน

เพราะเป็นการศึกษาทางเลือกที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของตัวผู้เรียนแต่ละคน หลุดพ้นจากข้อจำกัดของชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนจำนวนมาก สามารถใช้โอกาสนี้ไปสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมี “พัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ขึ้นมาได้ การศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวสูง ทั้งในทางเป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้และรูปแบบกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยเป็นไปตามความแตกต่างทางสถานภาพของครอบครัวผู้จัดการศึกษา และลักษณะเฉพาะตัวข

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

by กฤดาภรณ์ on Oct 12, 2012

เอกสารนี้เอามาลงไว้ให้เพื่อครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ทำ home school แบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่เท่านั้น หรือทำคู่กับ ระบบโรงเรียนนานาชาตินะคะ ;-)แม่แนบไฟล์ฉบับเต็มให้คลิกดาวน์โหลดด้านล่างค่ะ

จะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดการศึกษาให้ลูกมีวุฒิการศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตร (ในเวลาเดียวกัน ทำคู่ขนานกันไปได้เลยค่ะ)

สำหรับเมืองไทยตอนนี้เท่าที่ทราบระดับอุดมศึกษาก็คือ สอบ A-level 5 วิชา หากเทียบก็คือ หลักสูตรต่างชาติ ม.4 ก็สามารถขอเทียบได้วุฒิ ม.6 ของไทย (ถ้าลูกเราสอบผ่าน^^)

และเท่าที่มีข้อมูล ณ ขณะนี้ เราสามารถส่งลูกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ภาคอินเตอร์ โดยไม่ต้องสอบเอนทรานซ์ (อันนี้ต้องตรวจสอบไ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
ประกาศกระทรวงฯ : การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 2545 (เพิ่มเติม 2553)

by กฤดาภรณ์ on Oct 12, 2012

 

เอกสารอ้างอิง

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดในเล่ม :

บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับ บทที่ 3 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่อง บทที่ 4 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ บทที่ 5 การประเมินความรู้และประสบการณ์ บทที่ 6 การบริหารการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

ภาคผนวก

คลิกที่นี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
การวัดและประเมินผลของบ้านเรียน

by Jo on Oct 11, 2012

เรื่องการวัดและประเมินผลสำหรับบ้านเรียน
 
ทุกคนดูจะต้องการสูตรสำเร็จ หรือแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อจะนำไปสู่ความสุขสมหวังหรือความสำเร็จในชีวิตตามมาตรฐานความเชื่อของตน บ้างเชื่อว่าต้องรำ่รวยประสบความสำเร็จ บ้างเชื่อว่าต้องเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง บ้างเชื่อว่าต้องสามารถเข้าทำงานในองค์กรที่ดูว่ามั่นคงมีเงินเดือนมากๆ บ้างเชื่อว่าต้องได้เข้ารับราชการ บ้างเชื่อว่าต้องสามารถไล่ตามความฝัน บ้างเชื่อว่าสามารถอยู่อย่างสงบสมถะ ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน
[break]
ความเชื่อหลักๆ นี้โดยมากจะเป็นความเชื่อของพ่อแม่หรือครอบครัว แล้วจึงถ่ายทอดปลูกฝังส่งต่อให้ลูก ถ้าล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
การศึกษากระแสหลักผิดตรงไหน

by Jo on Oct 11, 2012

มีอีกคำถามหนึ่งคือ การศึกษาแบบกระแสหลักผิดตรงไหน มีปัญหาตรงไหน ในเมื่อเราทุกคน จนถึงแม้แต่ชั้นพ่อแม่ของเรา ก็เติบโตได้ดิบได้ดีกันมาจากระบบการศึกษากระแสหลักนี้ แรงกว่านั้นอาจจะไปถึงชั้นที่ว่าเราเป็นเราในปัจจุบันนี้เพราะระบบการศึกษาแบบนี้ เพราะครูบาอาจารย์เหล่านี้ เมื่อปีกกล้าขาแข็งแล้วก็จะบอกว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผิด หรือไม่ดีเสียแล้วหรือ
[break]
 
คำถามนี้จริงๆ เพราะเราไปมองแบ่งแยกคำว่ากระแสหลักหรือทางเลือก
เป็นสองค่ายที่แตกต่างกัน ..ในความเป็นจริง แม้แต่แต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกัน พ่อแม่เองก็พยายามเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับลูก รวมถึง "โรงเรียนดีๆ" เท่าที่จะอยู่ในวิสัยที่จะเลือกได้ บ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
บ้านเรียนเพื่อลูกหรือเพื่อพ่อแม่

by Jo on Oct 11, 2012

คุยกับคุณเพื่อนอี๊ดเมื่อวาน เรื่องการออกมาทำโฮมสคูลให้ลูกนี้ สนองความอยากของพ่อแม่หรือว่าตั้งใจทำเพื่อลูกกันแน่ 

ทำเพราะ "ปม" ส่วนตัวหรือเปล่า สิ่งที่ทำให้ลูกเป็น "สิ่งชดเชย" อดีตที่ตนเองอยากได้อยากมีหรือเปล่า

ตอนถามถามรวเดียว ตอบรวดเดียว เลยดูเหมือนคำถามเดียวคำตอบเดียว คือใช่และไม่ใช่ แล้วก็อธิบายกันไปต่อ

พอมาแยกเป็นสองคำถามก็จะเห็นชัดเจนขึ้น
[break]

ข้อแรก ทำเพื่อสนองความอยากของพ่อแม่หรือตั้งใจทำให้

ลูก อันนี้ต้องบอกว่าใช่ทั้งสองอย่าง เพราะไม่ว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนหรือทำโฮมสคูล จะเลือกโรงเรียนไหน ดีเลวอย่างไร ก็เริ่มจากพ่อแม่เป็นคนเลือกให้ เป็นคนพาไป ถ้าสิ่งนั้นลูกชอบ ก็อ้า

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
โครงงาน "ปัญหาพิเศษ เรื่อง Home School (บ้านเรียน)"

by Unnop on Oct 10, 2012

ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ม.เกษตรศาสตร์ มาขอแผนการจัดการศึกษา ขณะนี้โครงงานวิจัยเสร็จสิ้นตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว (เค้าว่าเกรด A แหนะ) จึงได้ขอเอกสารจากนักศึกษาท่านนี้มาลงบนเว็บไซต์

ผมได้ทดลองอ่านรายละเอียดดูแบบคร่าวๆ แล้ว มีสาระสำคัญ จำแนก ปัญหา อุปสรรค วิธีการ ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษา ตัวอย่างการจัดการศึกษา กรณีศึกษา รวบรวมบทสัมภาษณ์ ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจนถึงปี 2555 นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถเริ่มต้นไปกับโครงงานวิจัยฉบับนี้ได้ทันทีด้วยเนื้อหา 157 หน้า อ่านจบเริ่มต้นได้เล

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
การเรียนรู้แบบบ้านเรียนเข้มคราม ตอนสอง

by Jo on Oct 10, 2012

ได้เขียนไปบ้างแล้วถึงเรื่องการเรียนรู้จากความสนใจ จริงๆ แล้วดูเหมือนเด็กๆ จะสนใจกับสิ่งใหม่ๆ ไปเสียทุกเรื่อง 

แต่ถ้าดูกันจริงๆ ความสนใจ "จริงๆ จังๆ" นี่จะค่อนข้างอิงอยู่กับพัฒนาการ หรือพื้นฐานความถนัดส่วนตัวของเด็กๆ ดังนั้นเด็กช่วงวัยเดียวกันก็จะไม่แปลกที่จะมีความสนใจคล้ายๆ กันได้ง่าย อาจมีเร็วช้าต่างกันบ้างนิดหน่อยเท่านั้น 
[break]
เมื่อสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่องตามลำดับวัย ตามลำดับพัฒนากา

รนี้แล้ว ในการเรียนรู้ เด็กก็ไม่ได้มาเรียนรู้แบบทื่อด้านเฉพาะทางเฉพาะด้านนั้น แต่ลักษณะการเรียนรู้ของเขาออกแนวบูรณาการในหลายมิติ หลายทิศทางโดยธรรมชาติอยู่แล้ว โดยเราไม่จำเป็นต้อง "บูรณ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...