Blog

วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย- ฝึกเขียนตามรอยพยัญชนะ ก, ข - ท่องก.

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

ตื่นนอน 6 โมงเช้า ทำภาระกิจประจำวันเสร็จจะไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อแล้วก็กลับมารับประทานทานเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นนอกบ้าน

by อาซีซะห์ on Jun 06, 2020

หลังจากเล่นในบ้านแม่ก็ขอชวนพามานอกบ้านบ้าง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...