Blog

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่

by Kularb on Mar 30, 2021

วันนี้วันที่ 30 มีนาคม 2564
- กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่ เล่นได้สัก 2 รอบก็ไม่เอาละ แต่ดีที่ต่อได้แบบมั่นคงไม่ตกก่อน สามารถนั่งต่อจนเสร็จได้ มือเริ่มนิ่งมากขึ้นด้วย 

Posted in กิจกรรมและประกาศ, ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...