Blog

เปิดเทอม..ประเดิมด้วย การเรียนตีแบตมินตั้น..ในสนามจริงที่มีม

by serena on May 26, 2020

เปิดเทอม..ประเดิมด้วย การเรียนตีแบตมินตั้น..ในสนามจริงที่มีมาตราฐาน..กับครูตั้ง 3 ท่าน เด็กประมาณ 10 คน..แต่สนามก็มีมาตราการป้องกันโควิท อย่างดีนะค้า.. ...ช่วงที่ผ่านมา การเรียนตีแบต ของเซเรนา ไม่ได้จริงจัง..เอาให้ลูกชิน กับการออกกำลังกาย มีเพื่อน .. ..ตอนนี้..พอโตขึ้น..การฝึกก็..ข้ามไปอีกเสตปหนึ่ง..จริงจังมากขี้น ...ต้องอดทนมากขึ้น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วิชาสมุดบันทึก

by Preeyada on May 25, 2020

บันทึกนาจา วาดออกมา บรรยายตัวหนังสือไม่ได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

by Preeyada on May 25, 2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทักษะคณิตศาสตร์

by Preeyada on May 22, 2020

คณิตศาสตร์หัดใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
first i went to get a pork leg to make ham but it din't wor

by Taweeporn on May 20, 2020

first i went to get a pork leg to make ham but it din't work so i decide to make bacon i put on 200 g. of salt and 100 g. sugar then i mushed to combine together then i put it in the plastic bag and into a fridge for seven day its not done yet but it will come.

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทักษะสุนทรียะ

by Preeyada on May 20, 2020

ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ทักษะชีวิต และทักษะสุนทรียะ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
นำทางบันทึก : harry potter 1

by Numthang on May 17, 2020

ได้ลองอ่านดูหลังจากมีเพื่อนให้ยืม ประกฎติดใจหนุกมากก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...