Blog

ต่อรถตามจินตนาการ

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

นั่งรถตามจินตนาการและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
คั้นน้ำมะนาว

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

เรียนรู้การทำน้ำมะนาวด้วยตัวเอง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนรู้รูปทรงต่างๆผ่านของเล่น tangram

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

เรียนรู้รูปทรงต่างๆผ่านของเล่นที่จับต้องได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เอาเก้าอี้มาต่อเป็นเกาะ

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

สร้างพื้นที่ตามจินตนาการ เสมือนอยู่บนเกาะใหญ่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นเลโก้

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

ต่อเลโก้ตามจินตการ และฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อ่านสูตรคูณตอนเช้า

by พิชานนท์ on Jun 21, 2021

อ่านทุกๆเช้าจะทำให้จำได้โดยไม่ต้องท่อง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...