Blog

กิจกรรมไปนากับพ่อ

by แหวนทอง on Aug 25, 2020

หนูไปนากับพ่อได้เห็นอะไรบ้าง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ยามเย็นเดินสำรวจ ดูการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วฝักยาว

by Umaporn Srinualprasert on Aug 24, 2020

ยามเย็นเดินสำรวจ ดูการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วฝักยาว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ต่อเลโก้ลับสมอง

by ศรีไพร on Aug 24, 2020

ฝึกสมาธิ สมอง สร้างสรรความคิดและจินตนาการ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...