Blog

กิจกรรมภาษาไทย

by ศรีไพร on Aug 18, 2020

ฝึกเขียนและฝึกอ่านผันวรรณยุกต์ในหมวดอักษรสูง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
พี่โฟกัสตากผ้าช่วยแม่

by ศรีไพร on Aug 17, 2020

วันนี้พี่โฟกัสทำงานบ้านช่วยแม่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมทดสอบไอคิวเด็ก

by ศรีไพร on Aug 16, 2020

เลือกระบายสีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดด้วยสีที่กำหนดให้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...