Blog

ลูก 2 ขวบ ก็พาไปออกไปดำน้ำด้วยได้แล้ว

by Pattaraporn on Jul 12, 2020

เวลา 11:30 น. #ก่อนไปดำน้ำ 🤿 #ฝนตก ☔️ #พายุเข้า 🌊 #ฟ้ามืด 🌧 🏡 ทางบ้านเราเตรียมตัวพร้อมมาก 🧃🍼🍿👕👚 เพราะมีเด็กๆ มาด้วยถึง 2 คน 2 ขวบ และ 3 ขวบ 👦🏻👧🏻

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
ถ้ามีท่านที่มาชมสวน น้องเบน จะออกมาต้อนรับค่ะ และตอนค่ำๆ ไปห

by แหวนทอง on Jul 12, 2020

ถ้ามีท่านที่มาชมสวน น้องเบน จะออกมาต้อนรับค่ะ และตอนค่ำๆ ไปหาคุณปูคุณย่า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ถ้ามีท่านที่มาชมสวน น้องเบน จะออกมาต้อนรับค่ะ และตอนค่ำๆ ไปห

by แหวนทอง on Jul 12, 2020

ถ้ามีท่านที่มาชมสวน น้องเบน จะออกมาต้อนรับค่ะ และตอนค่ำๆ ไปหาคุณปูคุณย่า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ถามเรื่องตาชั่ง วันนี้ขอเรียนเรื่องตาชั่ง กับแพ็กผักส่งค่ะ

by แหวนทอง on Jul 12, 2020

ถามเรื่องตาชั่ง วันนี้ขอเรียนเรื่องตาชั่ง กับแพ็กผักส่งค่ะ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ถามเรื่องตาชั่ง วันนี้ขอเรียนเรื่องตาชั่ง กับแพ็กผักส่งค่ะ

by แหวนทอง on Jul 12, 2020

ถามเรื่องตาชั่ง วันนี้ขอเรียนเรื่องตาชั่ง กับแพ็กผักส่งค่ะ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...