Blog

ละหมาด

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

ละหมาดประจำวัน5เวลา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานบ้าน​ : ทิ้งขยะ

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

ทิ้งขยะ​ประจำวัน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา
สิ่งที่ชื่นชม
-ทำหน้าที่ประจำวันของตนด้วยความเต็มใจPosted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานบ้าน​ : ช่วยเตรียมอาหารละศีลอด

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

เตรียมอาหารละศีลอด
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักเวลาละศีลอด
-รู้ว่าการละศีลอดควรเตรียมอะไร
สิ่งที่ชื่นชม
-มีจิตอาสาเตรียมอาหารให้ทุกคน
-มีความรอบคอบในการจัดเตรียม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ถ่ายภาพ#1

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

อะลีอยากลองถ่ายภาพเองด้วยสมาร์ทโฟน​ จัดองค์ประกอบ​เองทั้งหมด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Lego : กบ

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

ต่อกบตามขั้นตอนในแบบ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Lego : สร้างบ้าน#2

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

สร้างบ้านตามแบบขั้นตอนที่กำหนด
ดัดแปลงแบบเล็กน้อยเนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นหายไป

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Coding ตัดปะ

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

ตัดปะรูปภาพกับสัญลักษณ์​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วาดรูป​#5

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

วาดรูป​สายรุ้ง​หลังจากทดลองการเกิดรุ้ง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
artwork : rainbow

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

เรียนรู้​เรื่องการเกิดสายรุ้ง​ หลังจากนั้นวาดรูปสายรุ้งตามที่เห็น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานบ้าน​ : หุงข้าว

by Ali Bros Stories on Apr 28, 2021

ฝึกหุงข้าว​ ซาวข้าว​ ตวงข้าว​ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักการตวงข้าว และทำซาวทำความสะอาดข้าวก่อนหุง
สิ่งที่น่าชื่นชม
-ระมัดระวังทำอย่างไรไม่ให้ข้าวสารหก
-หุงข้าวขึ้นหม้อ กำลังดี 
 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...

หมวดหมู่
ป้ายคำค้น
ภายนอก