Blog

Patai
เล่าเรื่องการยื่นแผนบ้านเรียนระดับอนุบาลกับเขต

by Patai on Apr 29, 2013เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับหนังสืออนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นแล้ว มีรายละเอียดระหว่างทางที่อยากเล่าให้คนอื่นฟัง
ถ้าใครที่สนใจเฉพาะเรื่องการเขียนแผนแนะนำให้ข้ามไปอ่าน “คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนในระดับอนุบาล” ได้เลยครับ

เชียงใหม่เขต 1 ปีนี้มี 4 ครอบครัวที่ยื่นขอจดทะเบียนกับเขตในระดับอนุบาล (ปฐมวัย) และเท่าที่สังเกตแผนของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นดูจะเป็นที่ถูกใจเจ้าหน้าที่เป็นอันดับท้าย ๆ ดังนั้นควรดูเป็นตัวอย่างด้วยความระมัดระวัง

ส่วนสาเหตุที่ทำให้แผนดูจะไม่เข้าตาเจ้าหน้ามากนักก็เนื่องมาจากว่า ผมจัดทำแผนโดยใช้ฟอร์มตามคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555 (...

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
เด็กหญิงทัศนนันท์
เกมส์ กระดาษ ที่ใช้ ในการสอน บวก ลบ คูณ หาร คณิตศาสตร์ ระดับ ประถม พร้อมเฉลย

by เด็กหญิงทัศนนันท์ on Apr 12, 2013

เกมส์ กระดาษ ที่ใช้ ในการสอน บวก  ลบ คูณ หาร คณิตศาสตร์ ระดับ ประถม พร้อมเฉลย
โจทย์
/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_add1Q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_add2Q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_divide1q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_divide2q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_minusQ.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_minus2Q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secret_Map_multiply1q.pdf

/storage/app/uploads/backports/chicka/P1_Secr...

Posted

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาครอบครัว "A.R.บ้านเชิงเขา"

by Unnop on Apr 11, 2013

ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายซัยฟุลลอฮ์  หลังนุ้ย เกิดวันที่  3  พฤษภาคม  2541  อายุ  15  ปี   ระดับชั้นที่ขออนุญาตจัด  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากระบบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน Home School  ครอบครัวบ้านเรียน A.R. บ้านเชิงเขา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐานที่เรียบง่าย คุณธรรมคือทางนำชีวิต  เน้นธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น  ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง  จึงตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (เพื่อเข้าใจชีวิ

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน

by Unnop on Apr 11, 2013

ตัวอย่างแผนการศึกษาจากหลายบ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนเพื่อยื่นกับเขตการศึกษา สามารถเข้าได้โดยผ่าน tag "คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน"

สมาคมบ้านเรียนไทยขอฝากประชาสัมพันธ์ แนะนำเรื่องการจัดทำแผนเพื่อความถูกต้องของแต่ละบริบทครอบครัวที่แตกต่างกัน 
ตามแนวทางบ้านเรียน และ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ติดต่อ สมาคมบ้านเรียนไทย ๐๘๕ ๔๐๙ ๙๓๔๓ หรือ ๐๘ ๔๐๙๙ ๖๙๕๒
สมาคมบ้านเรียนไทยจะร่วมทำงานกับเครือข่ายบ้านเรียน ๔ ภูมิภาค
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้เครือข่ายในภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงครอบครัวในการประสา

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
เด็กหญิงทัศนนันท์
เกมส์กับการสอนคณิตศาสตร์ควบคู่ภาษาอังกฤษ

by เด็กหญิงทัศนนันท์ on Apr 04, 2013

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อสำหรับเด็ก ฉะนั้นการหลอกล่อเด็กให้ทำคณิตศาสตร์และชอบคณิตศาสตร์ ก็หนีไม่พ้นเกมส์ (เด็กเกือบทุกคนชอบเกมส์ แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ชอบเกมส์) ฉะนั้นเกมส์เป็นตัวล่อที่ดีค่ะ บ้านชิคก้า สองภาษา นำเกมส์คณิตศาสตร์มาใช้ในการสอนควบคู่กับการสอนภาษาอังกฤษค่ะ
ถ้าบ้านใดสนใจ เกมส์กระดาษที่ใช้ในการบวก ลบ คูณ หาร สำหรับเด็กประถม ก็ส่งเมลล์มาได้นะค่ะ แจกฟรี  สำหรับ โฮมสคูลค่ะ
poonnawan@gmail.com


ตัวอย่าง เกมส์คณิต อังกฤษ
โจทย์
/storage/app/uploads/backports/chicka/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

เฉลย
/storage/app/uploads/backports/chicka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%...

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
รับสมัครครอบครัวโฮมสคูลให้สัมภาษณ์นิตยสาร Secret

by Unnop on Mar 27, 2013

จากหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร Secret กำลังทำสกู๊ปเรื่อง Homeschool และต้องการข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Homeschool เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับผู้อ่าน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ซึ่งยังมีผู้ที่ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Homeschool

ขอคำแนะนำและอนุเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามารถให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูล เช่น ครอบครัวที่จัดการศึกษาบ้านเรียน, เด็กๆ ที่ผ่านการศึกษาแบบนี้ โดยอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องเลย (กรณีที่อยู่ในกรุงเทพฯ) ทั้งนี้หากได้สัมภาษณ์ช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์จะดีมากครับ
 
ใบสมัคร ขอเป็น url...

Posted in กิจกรรมและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ...
Jo
ไก่ผิดผีกับเด็กอุตสาหกรรม

by Jo on Mar 15, 2013

วันนี้ได้ร่วมระดมความคิดกับท่านผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ว่าด้วยนวัตกรรมของบ้านเรียน

ในความเห็นส่วนตัวของผมสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบ้านเรียน หรือเรียกให้ถูกก็คือการนำภูมิปัญญาของพ่อแม่ปู่ย่ากลับมายังสังคมอีกครั้ง ก็คือการที่ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานเอง โดยไม่ได้พึ่งกระบวนการของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ดูเหมือนเรื่องเล็กๆ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และรุนแรงกว่าที่คิด

ขออ้างอิงเรื่อง "ไก่ผิดผี" ที่เอามาเล่าไว้เมื่อหลายวันก่อน ไก่ผิดผี เป็นคำที่ชาวไทยภูเขาใช้เรียกไก่ที่รัฐนำไปส่งเสริมให้พวกเขาเลี้ยง ซึ่งเขาว่าไก่พวกนี้ผิดผี เลี้ยงไม่ได้ ต้องเชือดกินอย่างเดียว

...

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
โฮมสคูลแบบกลุ่มประสบการณ์ (Unschooling)

by Unnop on Mar 07, 2013

บ้านเรียนนำทาง, การเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์, โฮมสคูลแบบกลุ่มประสบการณ์

ที่เขียนอันนี้ขึ้นเกิดจาก ประเมินผลระดับอนุบาลบ้านนำทาง การที่ครูผู้ประเมินไม่เข้าใจการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ ไม่เคยคิดที่จะประเมินในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่บ้าน ยังคงคิดจะให้เราสอนตามแบบในโรงเรียนแล้วมาทำการประเมิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวไม่ได้ให้ความสนใจเลย ทำให้มาลองนึกดูว่า อย่าว่าแต่ครูจะไม่เข้าใจการเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์เลย ผู้คนโดยทั่วไปก็คงนึกภาพไม่ออก เพราะถ้าบอกใครว่าเรียนที่บ้าน คนก็จะนึกไปทันทีว่า "อ๋อ เรียน เขียน อ่าน คณิตคิดเร็ว กันที่บ้าน แล้วค่อยไปสอบนี่เอง" แถมด้วย ยังคาดหวังอีกว่าเราต้องการให้เด็กเรียนเก่งเลยสอนเอง เพื่อทำข้อสอบในโรงเรียนได้เก่งกว่าเด็กในโรงเรียน แ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Tita
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่อนุบาลกระบี่

by Tita on Mar 06, 2013

ด.ญ. นำทาง จดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับก่อนประถม (อ. 1) จบปีการศึกษาแล้วค่ะ วันนี้ไปรับการประเมินจากทางโรงเรียนอนุบาลกระบี่มา ... มีเรื่องเล่า

zzzzzประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, บ้านเรียน, โฮมสคูล, อนุบาลกระบี่, บ้านนำทาง
จริงๆ เมื่อวันจันทร์ไปมาแล้วรอบนึง เพื่อนนำทาง (ธิลี) ระดับ อ. 2 ไปประเมินมาก่อน (ประเมินพร้อมกับที่ทางเขตฯมาประเมินโรงเรียนพอดี) นำทางก็ไปเนียนนั่งเล่นนอนเล่นกับพี่ๆ อ. 2 เค้าด้วย ตอนแรกเล่นในห้องข้างๆ ที่ไม่ได้สอบ คุณครูประจำชั้นเป็นครูที่อยู่ในกลุ่มมาติดตามเด็กโฮมสคูล 2 คนนี้ด้วยพอดี ครูเลยรู้จักอยู่แล้ว ครูกำลังให้เด็กในห้องวาดรูปเลือกหัวหน้าห้อง ผู้ชาย 1 ผู้หญิง 1 ให้เด็กๆ วาดรูปเพื่อนที่จะเลือกและเขียนชื่อเพื่อนมา นำทางก็ไปนั่งว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Patai
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ Finland กับ ไทย

by Patai on Feb 14, 2013

กำลังทำแผนการศึกษาให้ลูก เห็นหลักสูตรบ้านเราแล้วรู้สึกว่า "เยอะ" ไป แต่จะบอกได้ไงว่าเยอะ ถ้าไม่เทียบกับคนอื่น เลยคิดถึงที่เค้าชื่นชมกันมากคือประเทศฟินแลนด์ เลยไปหาข้อมูลเพิ่มได้ที่น่าสนใจมาดังนี้

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...