Blog

อาซีซะห์
เกือบไม่ทันรถไฟ

by อาซีซะห์ on Sep 30, 2019

จะไปทะเลแล้ว ไปนั่งรถไฟกัน แต่เผื่อเวลาน้อยไป ดียังทัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
พจนกร
งานบ้านวิชาง่ายที่ต้องเรียนรู้

by พจนกร on Sep 30, 2019

ให้รับผิดชอบง่าย แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องฝึกฝน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สันธนะ
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สันธนะ
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Mangpor
28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่า

by Mangpor on Sep 28, 2019

28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่านหนังสือ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อาซีซะห์
ประสานมือตาเริ่มไวขึ้น

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

ประสานมือตาขา เริ่มคล่องขึ้น ในวัยย่าง4ขวบ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อาซีซะห์
รองเท้าร้อน

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

เมื่อไม่อยากใส่รองเท้าร้อนๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...