Blog

อิ่มบุญเรียนภาษาอังกฤษ กับครูปอ

by Pensiri U. on Jun 23, 2020

อิ่มบุญเรียนภาษา กับครูปอผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้

by กรณิกา on Jun 20, 2020

จูล่งพาตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ล่งๆฝึกบวกเลขจากผลส้มครับ

by กรณิกา on Jun 19, 2020

วันนี้จูล่งมาทำงานกับคุณแม่  มีคุณครูจำเป็นเยอะแยะเลยครับ  มีทั้งครูแม่นุ้ย  ครูแม่จอย ครูแม่ปิ่น  วันนี้ครูแม่นุ้ยช่วยสอนการบวกจากสิ่งที่ล่งคุ้นชินนั้นคือ  ผลส้ม  นั่นเอง  ล่งๆชอบการบวกเลขแบบนี้มากเลยครับ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อิ่มบุญช่วยดูแลน้อง

by Pensiri U. on Jun 18, 2020

อิ่มบุญช่วยน้องเปลี่ยนกางเกงว่ายน่ำ และผูกเชือกกางเกงให้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...