Blog

พจนกร
งานบ้านวิชาง่ายที่ต้องเรียนรู้

by พจนกร on Sep 30, 2019

ให้รับผิดชอบง่าย แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องฝึกฝน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สันธนะ
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สันธนะ
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Mangpor
28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่า

by Mangpor on Sep 28, 2019

28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่านหนังสือ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อาซีซะห์
ประสานมือตาเริ่มไวขึ้น

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

ประสานมือตาขา เริ่มคล่องขึ้น ในวัยย่าง4ขวบ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อาซีซะห์
รองเท้าร้อน

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

เมื่อไม่อยากใส่รองเท้าร้อนๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Mangpor
27/09/62 เช้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ บ่ายวาดรูป (ในกระดาษ / โ

by Mangpor on Sep 28, 2019

27/09/62 เช้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ บ่ายวาดรูป (ในกระดาษ / โปรแกรม) เย็นเตรียมอาหาร (ไก่ทอด)

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Mangpor
26/09/62เช้าวิ่ง 1 กม.สายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บ่ายจ่ายตล

by Mangpor on Sep 28, 2019

26/09/62 เช้าวิ่ง 1 กม. สายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ บ่ายจ่ายตลาด เย็นเตรียมอาหาร (คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว / หมูกะทะ) ค่ำ ตีแบต

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อาซีซะห์
ชุดนอน2ชั้น

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

เมื่ออยากใส่ชุดนอนแบบนี้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...