Blog

ได้เวลานอนกลางวันพักผ่อนสมอง

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

กิจกรรมที่ต้องทำทุกวันของเด็กโฮมสคูลปฐมวัยก็คือ.. การนอนกลางวัน...

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
การเล่นกลางแจ้ง

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jul 04, 2020

04/07 เล่นบทบาทสมมติ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Cooking

by Yam H. Sophittha on Jul 04, 2020

03/07 ช่วยเตรียมอาหาร

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Animals

by Muniz on Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Animals

by Muniz on Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Animals

by Muniz on Jul 03, 2020

อะลี​ เด็กชายที่กลัวสัตว์​ทุกสิ่ง​ เริ่มจากไปเที่ยวสวนสัตว์​กับเพื่อน​ เห็นเพื่อนกล้าป้อนอาหารกระต่าย​ ก็อยากป้อนบ้าง​ หลังจากนั้นเจอกระต่ายที่ไหนก็อยากป้อน​ ตอนนี้ขอเลี้ยงด้วย​ แต่สัตว์​ใหญ่​ยังคงไม่สู้​
มาวันนี้ไปวนิดารีสอร์ท อยุธยา
เราบอกอะลีลองป้อนวัวดูซิ​ โดยแม่ป้อนให้ดูก่อน​ แล้วเห็นว่าสัตว์ที่นี่ทุกตัวสุภาพมาก​ ไม่กระชากไม่ดึงทึ้ง​ อะลีเริ่มกล้าเข้าใกล้สัตว์​ใหญ่​

❤️สิ่งที่เราได้เรียนรู้​จากลูกวันนี้คือ​ จริงๆเด็กไม่ได้กลัว"สัตว์​" แต่กลัว"ความเป็นสัตว์" ความรุนแรงความเถื่อน​ ไม่ว่าจากมนุษย์​หรือสัตว์ก็ตาม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Animals

by Muniz on Jul 03, 2020

อะลี​ เด็กชายที่กลัวสัตว์​ทุกสิ่ง​ เริ่มจากไปเที่ยวสวนสัตว์​กับเพื่อน​ เห็นเพื่อนกล้าป้อนอาหารกระต่าย​ ก็อยากป้อนบ้าง​ หลังจากนั้นเจอกระต่ายที่ไหนก็อยากป้อน​ ตอนนี้ขอเลี้ยงด้วย​ แต่สัตว์​ใหญ่​ยังคงไม่สู้​
มาวันนี้ไปวนิดารีสอร์ท อยุธยา
เราบอกอะลีลองป้อนวัวดูซิ​ โดยแม่ป้อนให้ดูก่อน​ แล้วเห็นว่าสัตว์ที่นี่ทุกตัวสุภาพมาก​ ไม่กระชากไม่ดึงทึ้ง​ อะลีเริ่มกล้าเข้าใกล้สัตว์​ใหญ่​

❤️สิ่งที่เราได้เรียนรู้​จากลูกวันนี้คือ​ จริงๆเด็กไม่ได้กลัว"สัตว์​" แต่กลัว"ความเป็นสัตว์" ความรุนแรงความเถื่อน​ ไม่ว่าจากมนุษย์​หรือสัตว์ก็ตาม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...