Blog

14/09/63 18:50 หนูอยากเป็น chef ค่ะ ท้องเสียอยู่โรงพยาบาล เร

by สุรวัช on Sep 18, 2020

14/09/63 18:50 หนูอยากเป็น chef ค่ะ ท้องเสียอยู่โรงพยาบาล เรียนรู้กลุ่มอาชีพ และสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
17/09/63 09:30 เรียนรู้ การตัดกระดาษและร้อยเชือก การวาดรูปอย

by สุรวัช on Sep 18, 2020

17/09/63 09:30 เรียนรู้ การตัดกระดาษและร้อยเชือก การวาดรูปอย่างอิสระและระบายสี การสมมุติสมาชิกให้กับรูปที่วาด การปั้นแป้งและนำมาประกอบเป็นเรื่องราว การเรียนรู้สัญลักษณ์อักษรไทยและอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
18/09/63 10:00 เรียนรู้เรื่อง ตัวเลข และสัญลักษณ์ และการใช้ล

by สุรวัช on Sep 18, 2020

18/09/63 10:00 เรียนรู้เรื่อง ตัวเลข และสัญลักษณ์ และการใช้ลานสายตากับคุณครู

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...