Blog

ตารางเรียนปกติ ภาษาอาหรับ อังกฤษ ไทย เลข ศิลปะ เรียนออนไลน์ภ

by บ้านเรียน เด็กดี ของอัลลอฮฺ on Mar 29, 2020

ตารางเรียนปกติ ภาษาอาหรับ อังกฤษ ไทย เลข ศิลปะ เรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
This afternoon I went to the beach with my mum and dad.

by serena on Mar 29, 2020

This afternoon I went to the beach with my mum and dad. The first thing we did is we rented two sunbeds. Then we bought a lilo.Then we went in the sea and we play the lilo ti was very fun.

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วาดภาพการ์ตูน 6 ช่อง

by Unnop on Mar 28, 2020

ทางนำชอบวาดการ์ตูนเล่าเรื่องราวที่แต่งขึ้นเอง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...