Blog

เล่นนอกบ้าน

by อาซีซะห์ on Jun 06, 2020

หลังจากเล่นในบ้านแม่ก็ขอชวนพามานอกบ้านบ้าง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
รถบินได้

by อาซีซะห์ on Jun 05, 2020

แปลงร่างเป็นเครื่องบิน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...