ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกการเข้าห้องน้ำ
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

น้องเลิกใส่แพมเพิสตั้งแต่ 2 ขวบแล้ว รู้จักบอกแล้วว่าปวดหนักปวดเบา เวลามาห้างถ้าปวดจะรีบบอกพ่อหรือแม่และจูงมือไปเข้าห้องน้ำ และเมื่อเสร็จกิจจะต้องล้างมือทุกครั้ง

ช่วยทำกับข้าว
by ramida บน Aug 30, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ช่วยทำความสะอาด
by ramida บน Aug 30, 2022

ช่วยงานบ้าน

เล่นรอแม่ซื้อของ
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้แม่ต้องมาซื้อของที่เซนทรัลแอร์พอร์ต ต้นปุณณ์เลยชวนพ่อไปนั่งเล่นต่อเลโก้ และเล่นของเล่นรอแม่

จิ๊กซอว์คำศัพท์
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้คุณยายซื้อของเล่นต่อจิ๊กซอว์คำศัพท์มาให้ ต้นปุณณ์เลยชวนกันมาเล่นต่อด้วยกัน

ตัดปะ
by ramida บน Aug 30, 2022

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกสมาธิ

ประกอบชั้นหนังสือ
by ramida บน Aug 30, 2022

การช่วยเหลือกัน การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Art 28/08/222
by Akearticha บน Feb 02, 2023

Art 28/08/222 ปั้นผลไม้

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

เรียนรู้จากการเล่น คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

การ คณิตศาสตร์ วิทยศาตร์ จะเน้นให้สนุก ในทุกวัน ระหว่างเปลี่ยนเรียน จะมีการฝึกพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ emotion

* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการสื่อสารกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ การที่เราจะมี Soft Skills ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก Soft Skills ฝึกทักษะ 5อย่าง Critical Thinking / Communication / Teamwork / Creativity / Citizenship

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการ
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการ
by อภิเชษฐ์ บน Aug 29, 2022

ให้อาหารปลาคราฟที่บุญถาวร
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

มาเรียนรู้เรื่องทิศทางที่สวนสัตว์
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 สัปดาห์ที่15
by Yada Sukkul บน Feb 14, 2023

สัปดาห์ที่15 ของการเรียน สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่ทางกรมปศุสัตว์และเทศบาลจัดฉีดวัคซีนให้สุนัขในชุมชน กิจกรรมประกอบอาหาร และการปลูกผักในแปลง