ร่องรอยการเรียนรู้

ยาใจรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะกับพี่ยาใจช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจกับอริยะช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะไปทำบุญที่วัด
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจช่วยแม่เก็บที่นอน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกายกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกายกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจวิ่งเล่นกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะวิ่งเล่นกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะเล่นดินกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจเล่นดินกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม เล่นอิสละ กลางเเจ้ง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ยาใจเล่นดินกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะฝึกเขียนตามรอยตัว ฆ.
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจฝึกเขียนเลข1-10
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน

ยาใจฝึกเขียนเลข6
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน เลข 6

ยาใจกวาดตั่งนอนช่วยแม่
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม งานบ้าน