ร่องรอยการเรียนรู้

Maths lesson 43 put the car in order
by peisan บน Mar 07, 2022

Geography and culture lesson lesson 41 play African countrie
by peisan บน Mar 07, 2022

Touch typing Camilla and the amazon:insect abound
by peisan บน Mar 07, 2022

Touch typing type letters that appears
by peisan บน Mar 07, 2022

Touch typing lesson 93 practice r hand
by peisan บน Mar 07, 2022

Touch typing lesson 92 don’t look down
by peisan บน Mar 07, 2022

Touch typing lesson 91 practice
by peisan บน Mar 07, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing Lesson 90 increase speed
by peisan บน Mar 07, 2022

Draw a scary jack o lantern
by peisan บน Mar 07, 2022

Piano notes review
by peisan บน Mar 07, 2022

บวกเลขจากลูกปัด
by SAKAWRAT บน Mar 05, 2022

Lego ; My city
by peisan บน Mar 05, 2022

LEGO :my city
by peisan บน Mar 05, 2022

ภาษาอังกฤษ
by SAKAWRAT บน Mar 05, 2022

เรียนรู้การแยกเสียงสระ พยัญชนะ

ไปตลาดแม่เหียะ
by เพียงฤทัย บน Mar 05, 2022

ฝึกจ่ายตลาด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ดูใบยาสูบ
by เพียงฤทัย บน Mar 05, 2022

ไปดูการปลูกใบยาสูบ มีการเดินเที่ยวชมป่าแพะข้างทาง

เก็บขี้วัว
by เพียงฤทัย บน Mar 05, 2022

ระหว่างออกกำลังกายขากลับแวะเก็บขี้วัว เพื่อมาใส่ในแปลงผัก

ไปตลาดแม่เหียะ
by เพียงฤทัย บน Mar 05, 2022

ฝึกจ่ายตลาด

ปลูกผักสวนครัว
by เพียงฤทัย บน Mar 05, 2022

ใช้พื้นที่ว่างข้างๆ บ้านเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

พ่อครัวตัวน้อย
by กุ๊กไก่ บน Mar 05, 2022

พ่อครัวมาโปรด กับเมนู ไข่พระอาทิตย์