ร่องรอยการเรียนรู้

ทดลองว่าทำไมกระทงต้นกล้วยถึงลอยได้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองว่าทำไมกระทงต้นกล้วยถึงลอยได้

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What is your Chinese animals sign?
by Naphat บน Jan 05, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Where do animals live?
by Naphat บน Jan 05, 2022

เล่นปีนป่ายกับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นปีนป่ายกับพี่ในหมู่บ้าน

เรียนรู้ความหมายของ algorithm ใน coding จากการพับกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้ความหมายของ algorithm ใน coding จากการพับกระดาษ

ทดลองทำเรือกระดาษที่สามารถทนน้ำได้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองทำเรือกระดาษที่สามารถทนน้ำได้

เรียนรู้ส่วนจากตัวต่อ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้ส่วนจากตัวต่อ

หัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยการอ่านหนังสือเด็ก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยการอ่านหนังสือเด็ก

ทบทวนอักษรภาษาไทยจากตัวต่อ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทบทวนอักษรภาษาไทยจากตัวต่อ

ทำภาพจากการสาน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทำภาพจากการสาน

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟlv1 และโปรแกรมมอเตอร์สำหรับเปิดปิด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นตู้เซฟlv1 และโปรแกรมมอเตอร์สำหรับเปิดปิด

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565
by Naphat บน Jan 08, 2022

ยอมกระดาษ Mabel art
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ยอมกระดาษ Mabel art

เล่น fluffy paint
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่น fluffy paint

หัดทำกระถางจากพลาสติกเหลือใช้
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดทำกระถางจากพลาสติกเหลือใช้

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน

หัดอ่านภาษาไทย สระออ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาไทย สระออ

หัดเขียนภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดเขียนภาษาอังกฤษ

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน

เล่นเกมบ้าน 100 ชั้น
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นเกมบ้า 100ชั้น เพื่อหัดเรียงตัวเลขและเปรียบเทียบค่า