ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาจีนบทที่ 2 第二课 起来了
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 2
by peisan บน Jan 23, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing : Lesson 22 Home row review เอวารินทร์
by peisan บน Jan 23, 2022

Selling ice cream scoops number 11-19
by peisan บน Jan 23, 2022

Counting 11-19

Review addition
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

Adding 1 & ordering numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

Even and odds numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
My hundreds chart
by peisan บน Jan 23, 2022

Chocolate milk
by peisan บน Jan 23, 2022

Warm chocolate milk

สะตอ
by peisan บน Jan 23, 2022

แกะเม็ดสะตอ

สะตอผัดกุ้ง
by peisan บน Jan 23, 2022

ผัดสะตอเองอร่อย

Play dough
by peisan บน Jan 23, 2022

Little balls

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Reading my book

Homemade playdough
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful dough

ฝึกบวกเลขและเรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลข และเรียนรู้ที่มาของการคูณ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทดลองผสมโดว์เอง
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ทดลองผสมโดว์เอง ลองเพิ่มลดส่วนผสมเองเพื่อดูเนื้อของโดว์

เล่นอิสระ - สร้างบ้านจากอิฐ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

สร้างบ้านให้มดจากอิฐ

ภาพวาดหัวข้อ colorful
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

วาดภาพสีน้ำหัวข้อ colorful

Where did human come from
by peisan บน Jan 26, 2022

human evolution

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนฝึกลีลามือ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

แบบฝึกลีลามือของญี่ปุ่นใช้ฝึกลากเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้ว